CHÚNG TA ĐỀU BIẾT TẦM QUAN TRỌNG KHÔNG THỂ THAY THẾ CỦA KHÍ OXY. KHÔNG CHỈ DUY TRÌ SỰ SỐNG, OXY CŨNG ỨNG DỤNG TRONG NHIỀU LĨNH VỰC PHỤC VỤ ĐỜI SỐNG. CHÍNH VÌ VẬY, ĐỂ ĐÁP ỨNG SỰ ĐA DẠNG TRONG NHU CẦU SỬ DỤNG KHÍ OXY CỦA QUÝ KHÁCH HÀNG, KHÍ CÔNG NGHIỆP TẠI HUẾ CÓ CÁC HOẠT ĐỘNG MUA BÁN SỈ LẺ KHÍ OXY TINH KHIẾT NHẰM PHỤC VỤ